Uczeń w spektrum autyzmu – podmiot czy orzeczenie

Uczeń w spektrum autyzmu – podmiot czy orzeczenie?”
Warsztaty dla nauczycieli religii 
Program:
– Spektrum autyzmu w świetle ICD-10 i ICD-11 i najnowszych sposobów definiowania;
– Własne potrzeby uczniów w spektrum autyzmu;
– Nauczyciel religii wobec ucznia w spektrum autyzmu;
– Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii dla ucznia w spektrum autyzmu;
– Rozpoznawanie trudności w funkcjonowaniu ucznia w spektrum;
– Współpraca środowisk katechetycznych na rzecz ucznia w spektrum.
Uczestnicy szkolenia wzbogacą swoją wiedzę na temat uczniów w spektrum autyzmu i ich własnych potrzeb oraz rozwiną umiejętności pracy z tymi uczniami. Poznają różnice pomiędzy dotychczasową a najnowszą międzynarodową klasyfikacją chorób oraz nowy sposób definiowania spektrum autyzmu. Dostarczona wiedza posłuży do rozpoznawania stereotypów i mitów na podjęty temat, a także wyeliminowania niewłaściwych zachowań i postaw proponowanych w niektórych terapiach. Dowiedzą się, w jakim zakresie dostosowywać wymagania edukacyjne z religii uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także jak indywidualizować pracę z nimi w różnych warunkach. Zainspirowani dobrymi praktykami współpracy środowisk katechetycznych, zaproponują własne inicjatywy i formy współdziałania z rodziną, szkołą i parafią ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w spektrum autyzmu. 
Warsztaty poprowadzi p. dr Aneta Rayzacher-Majewska – wykładowca katechetyki na Wydziale Teologicznym UKSW, nauczyciel religii w przedszkolach i liceum, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego, autorka programów i podręczników do religii, artykułów naukowych, materiałów katechetycznych i szkoleń dla katechetów.
Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach, jest zgłoszenia swojego imienia i nazwiska w terminie do 29 stycznia na maila: katecheza@diecezja.radom.pl,
Warsztaty odbędą się 3 lutego 2024 od g.9:00 – 14:00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu

Na stronie korzystamy z cookies. Więcej informacji na stronie Polityka prywatności

Skip to content